Lähteitä:

Sisältöjen rakenne tähän tapaan:
  • Palvelun nimi tai toimintatavan lyhyt kuvaus sivun nimenä
  • Palvelun linkki ja linkityksen palvelun omiin opasteisiin ja opastevideoihin
  • Muut löydetyt hyvät opasteet
  • Teksti ja kuva, jossa havainnollistetaan palvelun/toimintatavan käytettävyyttä verkostoissa oppimiseen, verkostoitumiseen, viestintään, yhteisölliseen työskentelyyn yms.
  • Case-kuvaukset, joissa rautalankamallia siitä, miten ajallinen, yhteisöllinen ja yksilöllinen oppimis/työ-prosessi on toteutettu ja mikä on ollut palvelun/toimintatavan keskeinen rooli.
  • Mitä nettifasilitaattorin tms. on hyvä tietää kyseisen palvelun/toimintatavan hyödyntämisestä.
  • Minivideoita somekouluttajien flippedclassroom-käyttöön: perusorientaatio palvelun/toimintatavan käyttämiseen, hyvä case tms. temaattinen tuokiojuttu, pituus max 2 min.
  • Diasarja perusesittelyyn ja omatoimiopiskeluun.
  • Viittauksia lähdekirjallisuuteen: käyttöideoita perusteluineen.
  • Aakkostetaan sitä mukaa, kun lisätään uusia sivuja. Perusjako sivuilla: palvelut ja toiminnallisuudet. Palvelut ovat nimeltä mainittuja sosiaalisen median palveluita, toiminnallisuudet palvelutyyppejä, toimintatapoja tms. yleisemmän tason asioita.

Yksittäisten palvelukohtaisten opastusten lisäksi tehdään geneerisiä opastuskokonaisuuksia tyyliin kuratointi (toiminnallisuus) tai blogit (teknologian yleiskäyttö).

Yksittäisistä palveluista ensimmäisinä tehdään seuraavat aineistot:

Toiminnallisuuksista ja teknologioiden yleiskäytöstä ensimmäisinä tehdään: