Sosiaalisen median pelisäännöt organisaatiossa


Tuija Aalto: Miten syntyy sosiaalisen median strategia
http://blogit.yle.fi/aalto/webinaari-miten-syntyy-sosiaalisen-median-strategia

Tuija Aalto: http://www.slideshare.net/Tuija/yle-ja-yleliset-sosiaalisessa-mediassa-2579933

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle. Toim. Tuija Aalto.
Oikeusministeriö, Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010
http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Tutkimusjakehitys/Sosiaalisenmedianmahdollisuudethallinnollepa

ideaa jäsentelyyn: mitä ja millä välineellä
http://www.slideshare.net/Mopaali/sisaltokartta-somelandia

kriittinen ääni
http://www.somemonitor.com/blogi/some-strategiaa-ei-tarvita.html

Miellekartta aiheesta: https://www.mindmeister.com/maps/show/95857790
Miellekarttaa voi vapaasti muokata (MindMeister-tunnukset tarvitaan palveluun kirjautumiseen).

Harto Pönkä analysoi someoheita kesäkuussa 2011
http://harto.wordpress.com/2011/06/10/ita-suomen-yliopiston-some-suositusten-arviointia-mindmap/