Paluu Toimintavat-hakemistosivulle

Sisältöjen rakenne tähän tapaan:
  • Palvelun nimi tai toimintatavan lyhyt kuvaus sivun nimenä
  • Palvelun linkki ja linkityksen palvelun omiin opasteisiin ja opastevideoihin
  • Muut löydetyt hyvät opasteet
  • Teksti ja kuva, jossa havainnollistetaan palvelun/toimintatavan käytettävyyttä verkostoissa oppimiseen, verkostoitumiseen, viestintään, yhteisölliseen työskentelyyn yms.
  • Case-kuvaukset, joissa rautalankamallia siitä, miten ajallinen, yhteisöllinen ja yksilöllinen oppimis/työ-prosessi on toteutettu ja mikä on ollut palvelun/toimintatavan keskeinen rooli.
  • Mitä nettifasilitaattorin tms. on hyvä tietää kyseisen palvelun/toimintatavan hyödyntämisestä.
  • Minivideoita somekouluttajien flippedclassroom-käyttöön: perusorientaatio palvelun/toimintatavan käyttämiseen, hyvä case tms. temaattinen tuokiojuttu, pituus max 2 min.
  • Diasarja perusesittelyyn ja omatoimiopiskeluun.
  • Viittauksia lähdekirjallisuuteen: käyttöideoita perusteluineen.


Paluu Toimintavat-hakemistosivulle